Цена

Цената на курса е 1500лв. Курсистите не заплащат никакви допълнителни такси по - време на обучението. Цената е окончателна и не се начислява ДДС, заплаща се еднократно преди започване на курса, като може цената да се раздели и плати на три равни части.